Kurs spawacza

Kurs spawania

Szkolenie spawania ma na celu zdobycie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie.

Czas szkolenia: 170 godzin

Program szkolenia zawiera:

  • przygotowywanie elementów do spawania,
  • czytanie rysunków technicznych,
  • dobór parametrów spawania,
  • uruchamianie i obsługę urządzeń spawalniczych,
  • ocenę jakości złączy spawanych,
  • udzielenie pomocy w nagłych przypadkach,
  • BHP

Kurs kończy się egzaminem po którego zdaniu otrzymamy świadectwo.

Certyfikaty i zaświadczenia:

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu, na zaświadczeniach zgodnych z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Odpłatność i warunki organizacyjne:

Czas szkolenia 170 godzin.

Tryb szkolenia (stacjonarny wieczorowy lub dzienny / Elearningowy / Hybrydowy (łączony stacjonarny i elearningowy).

Kurs hybrydowy (stacjonarno-elearningowy), część e-learnigowa na platformie kursy-elearningowe.pl

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy dokonywać przez platformę: portal.szkolen.pl

Zapraszamy.