Podstawowe zasady spawania

Spoina może być zdefiniowana jako koalescencja metali wytwarzanych przez ogrzewanie do odpowiedniej temperatury z lub bez przyłożenia ciśnienia oraz z lub bez użycia materiału wypełniającego. Podczas spawania źródło ciepła wytwarza wystarczającą ilość ciepła do wytworzenia i utrzymania roztopionej puli metalu o wymaganej wielkości. Ciepło może być dostarczane przez prąd elektryczny lub płomień gazowy. Spawanie opornością […]