Podstawowe zasady spawania

Spoina może być zdefiniowana jako koalescencja metali wytwarzanych przez ogrzewanie do odpowiedniej temperatury z lub bez przyłożenia ciśnienia oraz z lub bez użycia materiału wypełniającego. Podczas spawania źródło ciepła wytwarza wystarczającą ilość ciepła do wytworzenia i utrzymania roztopionej puli metalu o wymaganej wielkości. Ciepło może być dostarczane przez prąd elektryczny lub płomień gazowy. Spawanie opornością […]

SPAWANIE

Spawanie, technika stosowana do łączenia części metalowych zwykle poprzez zastosowanie ciepła. Technikę tę odkryto podczas prób manipulacji żelazem w użyteczne kształty. Spawane ostrza zostały opracowane w 1. tysiącleciu n.e., najsłynniejsze z nich to arabskie zbrojenie w Damaszku w Syrii. W tym czasie znany był proces nawęglania żelaza w celu wytworzenia twardej stali, ale powstała stal […]