SPAWACZ GAZOWY BLACH (311-1)

SPAWACZ GAZOWY BLACH (311-1)

Zorganizowaliśmy i przygotowaliśmy szkolenie zawodowe w zakresie spawania gazowego. Wszyscy uczniowie zapoznają się z koncepcjami połączeń spawanych i spawanych, a także z podstawowymi elementami rynnowymi i rodzajami połączeń. W naszej szkole spawania gazowego będziesz przygotowany do rozpoznawania i klasyfikowania połączeń, zgodnie z ich ciągłością i rodzajami połączeń spawanych.

Teoretyczna część kursu obejmuje objaśnienie pozycji spawania, technologii i techniki spawania. Palnik jest jedną z najważniejszych części spawania gazowego, dlatego konieczne jest poznanie teorii, a następnie zastosowanie wiedzy związanej z tą dziedziną. Dowiesz się, jakie jest zastosowanie palnika, w jaki sposób są klasyfikowane, jakie cyfry są używane do oznaczania palników, rodzaje płomieni itp.

W procesie spawania gazowego zawsze istnieje niebezpieczeństwo elektryfikacji, promieniowania, pożaru lub wybuchu. Szkolenie uczy studentów o czynnikach zagrożenia i przygotowuje ich do odpowiedniego przygotowania się do działania w nagłych przypadkach lub obrażeń. Ogólne środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, środki ochrony osobistej i pierwsza pomoc są zawarte w części teoretycznej kursu i szkolenia w zakresie spawania gazowego.