CIĘCIE TLENOWE PALNIKIEM GAZOWYM

CIĘCIE TLENOWE PALNIKIEM GAZOWYM

Ten kurs szkoleniowy zapewnia uczniom zrozumienie zagrożeń i właściwości gazów tlenowo-paliwowych (oksy-acetylen / oksy-propan) i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące cięcia metali.
Dla kogo jest ten kurs:
Ten kurs jest odpowiedni dla wszystkich osób pracujących z gazami tlenowymi / acetylenowymi lub tlenowo-propanowymi w celu cięcia stali i innych metali.

Dlaczego szkolenie:
Około 90% incydentów z udziałem oksy-acetylenu / propanu ma miejsce z powodu nieprawidłowych procedur zapalania i wyłączania oraz błędu operatora.

To szkolenie zapewnia, że Twoja organizacja wypełnia obowiązki dotyczące przeszkolenia całego personelu narażonego na ryzyko.

Obecność dostarcza pracownikom informacji umożliwiających zrozumienie szczególnych zagrożeń związanych z tlenem / acetylenem / propanem oraz umiejętności wymaganych do wykonywania praktycznego cięcia metalu w bezpieczny i zdrowy sposób.