LUTOWANIE TWARDE

LUTOWANIE TWARDE

Ten kurs zapewnia kompleksową praktyczną sesję szkoleniową dla uczestników w celu zdobycia niezbędnych umiejętności oraz lepszego zrozumienia i właściwego sposobu obsługi narzędzi.

ZAWARTOŚĆ KURSU

Terminologia i definicje lutowania – Podstawowy przegląd lutowania zapewniający personelowi lepsze zrozumienie metody łączenia.
Podstawy lutowania – Prawidłowe etapy lutowania w celu uzyskania stałej wysokiej jakości lutowanych połączeń. Sesja szkoleniowa obejmie prawidłowe ogrzewanie, nakładanie stopów oraz procedury postępowania z palnikiem lutowniczym.
Bezpieczeństwo palnika – Bezpieczne lutowanie i właściwe obchodzenie się z lutowaniem.
Pokaz lutowania pochodniami i praktyczne szkolenie praktyczne – Wykaz metod lutowania i prawidłowych praktyk lutowania.